Regularity events mét karakter!

Regularity events mét karakter!

BENE TEAMRALLY 2023: voordeeltarief tot 9 januari !

(version française ci-dessous)

BeNe Teamrally

Op zaterdag 11 maart 2023 wordt de eerste BeNe Teamrally gereden. Deze BeNe teamrally is een initiatief van Bjorn en Jens Vanoverschelde en de Stichting Horneland Rally. 

Start, rust en finish zijn bij Buitenplaats Vaeshartelt in Weert bij Maastricht. De route zal deels door België en deels door Nederland zijn. We hoeven u niet uit te leggen dat de wegen op de route er in maart uitdagend bij zullen liggen. Extra uitdaging is dat een gedeelte van de route in de duisternis gereden zal worden. De route zal een mix zijn van “tijdcontrole secties” en regelmatigheidsproeven. Equipes kunnen zich inschrijven als “team”. Elk team bestaat uit 2 equipes. 

1 Uur voor de start zal het routeboek uitgereikt worden waardoor de teams samen kunnen overleggen en de route intekenen. De teams vertrekken samen op exact dezelfde tijd. Een equipe gaat traject 1 rijden, terwijl de andere traject 2 gaat rijden. Tijdens de rust komen beide equipes weer bij elkaar en kunnen gegevens van hun traject uitwisselen aan elkaar. Na de rust wisselen de equipes van traject. Indien u geen team wilt vormen is dat ook geen probleem. U kunt ook inschrijven in de solo categorie!

Op dit moment hebben 25 equipes ingeschreven en er is plaats voor 60 equipes. Er hebben zich ondertussen meer Belgische dan Nederlandse equipes ingeschreven, je zou bijna gaan denken dat de Nederlanders de uitdaging tegen de Belgische (top) equipes niet aandurven 😉

Tot 9 januari geldt nog ons ‘verlaagde’ tarief, wees er daarom snel bij!
U kunt inschrijven via onze website www.beneteamraly.nl of www.beneteamrally.be. Hier kunt u ook meer informatie vinden zoals het reglement.

Voor deze historische rally hoeft u niet te beschikken over een licentie!

Rest ons nog om jullie fijne feestdagen te wensen en een goed en gezond 2023.

Met sportieve groet,
Organisatie BeNe Team Rally

BeNe TeamRally

Le premier BeNe Teamrally aura lieu le samedi 11 mars 2023. Ce rallye est une initiative de Bjorn et Jens Vanoverschelde et de la fondation du Rallye de Horneland. 

Le départ, le repos et l’arrivée se feront à Buitenplaats Vaeshartelt à Weert près de Maastricht. L’itinéraire passera en partie par la Belgique et en partie par les Pays-Bas. Nous n’avons pas besoin de vous expliquer que les routes de l’itinéraire seront difficiles en mars. Un défi supplémentaire est qu’une partie de l’itinéraire sera parcourue dans l’obscurité. Le parcours sera un mélange de “sections contrôles horaire” et des tests de régularité. Les équipes peuvent s’inscrire en tant qu’équipes. Chaque équipe est composée de 2 voitures. 

Le carnet de route sera distribué une heure avant le départ, ce qui permettra aux équipes de discuter et de tracer le parcours ensemble. Les équipes partiront ensemble à la même heure. Une équipe conduira la section 1, tandis que l’autre conduira la section 2. Pendant la pause, les deux équipages se retrouvent et peuvent s’échanger les détails de leur parcours. Après la pause, les équipes échangent leurs itinéraires. Si vous ne voulez pas former une équipe, ce n’est pas un problème non plus. Vous pouvez également vous inscrire dans la catégorie solo !

Pour l’instant, 25 équipiers se sont inscrits et il y a de la place pour 60. Entre-temps, plus d’équipages belges que néerlandais se sont inscrits, on pourrait presque penser que les Néerlandais ne sont pas à la hauteur face aux (meilleurs) équipages belges 😉

Notre tarif “réduit” est encore valable jusqu’au 9 janvier!
Vous pouvez vous inscrire via notre site web www.beneteamraly.nl ou www.beneteamrally.be. Vous y trouverez également d’autres informations, comme le règlement.

Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes et une bonne et saine année 2023.

Avec des salutations sportives,
Organisation BeNe Team Rally