Regularity events mét karakter!

Regularity events mét karakter!

Belgian Westhoek Classic 2023: de time control sections zijn terug van weggeweest!

Belgian Westhoek Classic 2023 : les sections de contrôles horaires sont de retour !

– version française ci-dessous –

Toegegeven, u heeft iets langer dan u van ons gewoon bent moeten wachten om de eerste nieuwsjes op te vangen van de volgende editie van de Belgian Westhoek Classic. Maar daar hebben we een goede reden voor en u zal er tijdens uw deelname aan de most authentic regularity op 15 & 16 september 2023 ook de vruchten van mee plukken…! Dit jaar vormen de wouden van Couvin ook het decor voor een vijfsterrenparcours en vestigen we het wedstrijdcentrum voor zowel de start als finish opnieuw in het centrum van Ronse, maar op sportief vlak staan onze route managers Bjorn & Jens Vanoverschelde te popelen om enkele ‘oude’ ingrediënten opnieuw van onder het stof te halen!

Time control sections, 2 afgesloten proeven en 15 regularity stages: een oldskool editie!

Eén van die ingrediënten die de most authentic regularity populair maakte, zijn de ‘time control sections’. Enkele opeenvolgende trajecten waarbij de tijdcontroles elkaar opvolgen met een strak tijdschema in een wedstrijdgebied waar het kan. Een bijzonder uitdagende ‘oldskool’ opdracht tot groot jolijt van menig piloot en een perfecte afwisseling naast de ‘klassieke’ regelmatigheidsproeven! “Dit jaar wilden we absoluut de time control sections terug verwerken in het tracé en zijn op zoek gegaan naar geschikte locaties. Zowel op vrijdagavond in de duisternis hebben we een ‘time control beproeving’ uitgestippeld op verlaten wegen en op zaterdagochtend volgt (meteen na de start bij wijze van ontbijt…) een tweede serie ‘time control sections’.” Nog meer ultiem rijplezier, want naast de time control sections kunnen de piloten hun hart ophalen op niet één, maar 2 regelmatigheidsproeven op afgesloten terrein! De exacte locaties verklappen we nog niet, maar zodra we alle vergunningen hiervoor ontvangen hebben, zal u er ongetwijfeld over lezen… Aangevuld met 15 regularity stages waarvan het tracé steeds is samengesteld met de nodige zorg, zijn we ervan overtuigd dat deze editie garant zal staan voor de nodige sportieve afwisseling en uitdagingen. Uiteraard blijven we trouw aan ons concept: een ouderwetse regelmatigheidsrally waarbij ruim 50 (!) enthousiaste marshals de deelnemers in the middle of nowhere staan op te wachten om de rijtijd te registreren. En niet onbelangrijk: Belgian Westhoek Classic prijkt nog steeds op de regionale autosportkalender en is wellicht het meest budgetvriendelijk evenement met (inter)nationale kenmerken en deelnemersveld!

Start en finish op de Grote Markt te Ronse blijft behouden – Nijvel & Couvin etappeplaatsen

Voor het tweede jaar op rij zal niet alleen de start in het stadscentrum van Ronse georganiseerd worden, maar eindigt de karavaan dit jaar ook opnieuw in het hart van (autosport)stad Ronse! De finishprocedure zal wat bijgeschaafd worden, met een waiting parc net buiten het stadscentrum om de winnaars met de nodige glans te kunnen ontvangen op de Grote Markt op zaterdagavond en een heuse BWC bar rondom het finishpodium!

De overige etappeplaatsen zullen bekend in de oren klinken. Op vrijdagavond, na de traditionele openingsetappe in de duisternis, overnachten we te Nijvel. “Uit de resultaten van de enquête is gebleken dat een te verre verplaatsing op vrijdagavond (zoals vorig jaar richting Charleroi) niet bijdraagt aan het sociaal aspect van het evenement. Nijvel ligt geografisch dichter bij de startlocatie Ronse zodat we een compact & boeiende avondetappe kunnen aanbieden zonder afbreuk te doen aan het sociaal aspect van het evenement.” Op zaterdagmiddag houden we de middaghergroupering te Couvin, in het hart van de wouden van Couvin.

Het programma blijft trouw aan zijn compacte timing met de administratieve en technische controle op vrijdagnamiddag, start op vrijdagavond met een avondetappe in de duisternis waarbij we de moeilijkheidsgraad bewust aanpassen om iedereen zonder al te grote kleerscheuren tot bij de overnachtingslocatie te brengen. Op zaterdag volgt een lange competitieve wedstrijddag om te finishen op zaterdag rond 18u.

Expert vs Classic categorie – reglement – inschrijven vanaf 15 mei om 20u!

Deelnemen kan in de Expert-categorie of de Classic-categorie. Beide categorieën rijden hetzelfde uitdagende parcours en tijdschema. De Classic-categorie is de meest toegankelijke categorie waarbij zowel minder ervaren teams als gerenommeerde regularity-deelnemers terecht kunnen. Navigatoren die naast het ‘klassieke’ regelmatigheidswerk willen combineren met extra navigatie-uitdagingen, kunnen terecht in de Expert-categorie.

Het reglement is beschikbaar op onze website www.belgianwesthoekclassic.be. Inschrijven kan vanaf 15 mei om 20u stipt. Elk jaar mogen we in enkele uren tijd 130 inschrijvingen ontvangen met vorig jaar zelfs een piekmoment bij het openen van de inschrijvingen waarbij de website server het heeft begeven. Om hierop te anticiperen, zal het inschrijvingsformulier zich op een afzonderlijke website http://entry.belgianwesthoekclassic.be bevinden.

Certes, vous avez dû attendre un peu plus longtemps que d’habitude pour recevoir de nos nouvelles à propos de la prochaine édition du BELGIAN WESTHOEK CLASSIC. Mais nous avons une bonne excuse à cela et vous profiterez et récolterez les fruits de cette attente lors de votre participation à cette épreuve de régularité la plus authentique les 15 & 16 septembre 2023 !

Cette année, les forêts de Couvin serviront à nouveau de décor à un parcours cinq étoiles et nous réinvestirons le centre de Renaix pour y établir le centre de la compétition, tant pour le départ que pour l’arrivée ; mais sur le plan sportif nos traceurs du parcours Bjorn & Jens Vanoverschelde trépignent d’impatience pour ressortir quelques « anciens ingrédients » de leur boîte à malices !

Des sections de contrôles horaires, 2 épreuves sur sections fermées et 15 étapes de régularité : une édition Old Skool !

L’un de ces ingrédients qui sont devenus la marque de fabrique de cette authentique épreuve de régularité sont les sections de contrôles horaires. Quelques étapes successives où les contrôles horaires se succèdent avec un timing serré dans une zone de compétition lorsque cela est faisable. Une mission « Old Skool » particulièrement exigeante pour le plus grand plaisir de nombreux pilotes et qui change parfaitement des habituelles épreuves de « régularité classiques » ! « Cette année, nous voulions absolument réintégrer les sections de contrôles horaires dans le parcours et nous avons commencé à rechercher des endroits appropriés. Dès le vendredi soir lorsque l’obscurité tombe, nous avons tracé « un spéciale avec contrôle horaire » sur des routes désertes, et le lendemain (immédiatement après le départ en guise de petit-déjeuner…) suivra une seconde série de secteurs à contrôles horaires ». Afin d’augmenter encore un peu plus le plaisir du pilotage, en plus des sections de contrôles horaires, les pilotes auront le bonheur de se donner non pas à une, mais à 2 épreuves de régularité en section fermée ! Nous ne révélons pas encore les emplacements exacts, mais dès que nous aurons reçu les autorisations nécessaires vous en découvrirez plus à ce sujet… Le tracé a été conçu avec tous les soins nécessaires et complété de 15 étapes spéciales de régularité, nous sommes convaincus que cette édition sera garante de défis et sportivité. Et bien évidemment, nous restons fidèles à notre concept de « rallye de régularité à l’ancienne » avec plus de 50 ( ! ) commissaires de piste enthousiastes qui attendront les participants au milieu de nulle part pour enregistrer leurs temps de passages. Ce n’est pas sans moindre importance que le BELGIAN WESTHOEK CLASSIC figure toujours au calendrier régional du sport automobile et, est sans doute l’événement avec des traits caractéristiques (inter)nationaux et qui attire un large éventail de participants pour un budget très raisonnable.

Départ et arrivée sur la Grand ’Place de RENAIX maintenus – Sites d’étapes NIVELLES & COUVIN.

Pour la deuxième année consécutive, non seulement le départ sera organisé dans le centre-ville de Renaix, mais la caravane du rallye terminera également, cette année encore, son parcours au cœur de la cité (du sport automobile) de Renaix ! La procédure d’arrivée sera légèrement affinée, avec un parc d’attente juste à l’extérieur du centre-ville afin d’accueillir les vainqueurs avec le faste nécessaire sur la Grand’ Place le samedi soir sur un podium d’arrivée entouré d’un accueillant bar BWC !

Les autres sites d’étapes vous sembleront familiers. Le vendredi soir, après la traditionnelle étape d’ouverture tous phares allumés, nous passerons la nuit à Nivelles. « Les résultats de notre enquête ont démontré qu’un déplacement trop lointain le vendredi soir (comme l’an dernier vers Charleroi) nuisait à l’aspect social de l’événement. Nivelles est géographiquement plus proche du lieu de départ de Renaix et nous permettra de vous offrir un moment de soirée compacte et passionnant sans compromettre l’aspect social de l’événement ». Le samedi après-midi nous organiserons le « Regroup » au cœur des forêts de Couvin.

Le programme reste fidèle à son timing serré et précis, avec le contrôle administratif et technique le vendredi après-midi, un départ le vendredi soir pour une étape nocturne où nous ajusterons consciemment le niveau de difficulté afin d’amener tout le monde sur le lieu d’arrivée d’étape de nuit sans trop d’encombres. Une longue journée de compétition s’ensuit le samedi pour se terminer vers 18h00.

Catégorie « EXPERT » ou « CLASSIC » – règlement – inscriptions dès le 15 mai à 20 heures !

Participer est possible en catégorie « EXPERT » comme en catégorie « CLASSIC ». Les deux catégories vont parcourir le même tracé avec leurs défis et timing identique. La catégorie « CLASSIC » est la plus accessible pouvant accueillir aussi bien des équipages moins expérimentés que des participants de renom en régularité. Les copilotes qui, en plus des tâches habituelles de régularité souhaitent les combiner avec des défis de navigation supplémentaires, peuvent rejoindre la catégorie « EXPERT ».

Le règlement est disponible sur notre web site : www.belgianwesthoekclassic.be . Vous pouvez vous inscrire à partir du 15 mai à 20 heures précises. Chaque année nous recevons 130 inscriptions en quelques heures, avec même un moment de pointe l’an dernier à l’heure d’ouverture des inscriptions lorsque le serveur du site s’est trouvé en saturation. En prévision de cela et pour éviter tous désagréments, le formulaire d’inscription se trouvera sur un web site séparé : http://entry.belgianwesthoekclassic.be

– FLASHBACK 2022

persbericht Belgian Westhoek Classic